Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Corpus Vitrearum Polska

Corpus Vitrearum Polska

Historia Corpus Vitrearum Polska (CVP) sięga 1958 roku. Naszym celem jest prowadzenie kompleksowych badań nad witrażami na ziemiach polskich oraz popularyzacja wiedzy na ich temat.

W roku 1958 Polska przystąpiła do Corpus Vitrearum Medii Aevi, organizacji utworzonej sześć lat wcześniej z inicjatywy prof. Hansa R. Hahnlosera podczas Międzynarodowego Kongresu Historii Sztuki w Amsterdamie, pod egidą Międzynarodowej Unii Akademickiej (UAI) oraz Międzynarodowego Komitetu Historii Sztuki (CIHA). Pierwotnym celem CVMA były kompleksowe badania nad witrażownictwem średniowiecznym; z czasem objęły one również przeszklenia nowożytne (co znalazło swoje odbicie w nazwie organizacji – obecnie Corpus Vitrearum), a od roku 2016 także witraże powstałe w XIX i XX stuleciu.

Reprezentantami Polski w CVMA byli między innymi prof. Władysław Tatarkiewicz, prof. Stanisław Lorentz, prof. Jan Białostocki oraz autorzy przygotowujący polski tom CVMA: prof. Lech Kalinowski (z czasem przewodniczący polskiego komitetu narodowego), dr Hanna Pieńkowska oraz Helena Małkiewiczówna. W roku 1998 komitet polski zorganizował XIX Międzynarodowe Colloquium CVMA Witraż jako malarstwo monumentalne (Stained Glass as Monumental Painting), które odbyło się w Krakowie.

Członkowie Komitetu:

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

Intensywna działalności Corpus Vitrearum Polska przyczyniła się pośrednio do powstania Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych z siedzibą w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum powołano do życia w roku 2017 na mocy umowy zawartej między Uniwersytetem Jagiellońskim a Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. W tym samym roku odbyła się, zorganizowana przez nowo utworzone Centrum we współpracy z Corpus Vitrearum, międzynarodowa konferencja naukowa Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms, w której wzięli udział zarówno badacze polscy, jak i specjaliści z Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Dalsze informacje na temat działalności CVP oraz Centrum można znaleźć w zakładce „Działalność Centrum”.

więcej o