Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konserwacja witraży

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wprowadzenie

Corpus Vitrearum Medii Aevi od początku swojej działalności zwracał uwagę na konieczność określenia prawidłowych zasad konserwacji zabytkowych witraży. W 1982 roku w związku z tym został powołany Międzynarodowy Komitet Konserwacji i Restauracji Witraży Corpus Vitrearum (CV). Dzięki kilkudziesięcioletnim praktykom konserwatorskim i restauratorskim oraz badaniom prowadzonym w krajach członkowskich CV, określono podstawowe prawidłowe zasady postępowania. Rezultatem wspólnych uzgodnień było opublikowanie „Wytycznych dotyczących Konserwacji i Restauracji Witraży” (Norymberga 2004).

Celem CV Polska jest szeroko pojęta ochrona zabytkowych witraży. W ramach tej sekcji strony internetowej będą prezentowane różnorodne rozwiązania stosowane w naszym kraju zgodne z międzynarodowymi wytycznymi. Badania prowadzone podczas prac konserwatorskich przy najcenniejszych obiektach jak: średniowieczne witraże w Krakowie, Toruniu i Włocławku oraz przy witrażach z XIX i XX wieku, zostaną przedstawione jako przykłady dobrych praktyk. Informacje na stronie odpowiedzą również na liczne pytania i problemy dotyczące zachowania i ekspozycji witraży in situ lub w muzeach. Dadzą również wytyczne do prawidłowego transportu i przechowywania witraży w magazynach. Celem strony będzie możliwie szerokie upowszechnienie wiedzy oraz prezentowanie najważniejszych informacji i badań polskich oraz zagranicznych konserwatorów zabytkowych witraży.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron