Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Korpus witraży średniowiecznych

O projekcie

Celem realizowanego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego projektu jest pełne naukowe opracowanie średniowiecznego malarstwa witrażowego w Polsce.

Wcześniejsze prace w tym zakresie prowadzone były pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego (zm. 2004 r.), z którym współpracowała najpierw Hanna Pieńkowska, następnie zaś Helena Małkiewiczówna. Wieloletnie badania tych uczonych zaowocowały szeregiem publikacji na temat polskich witraży. Po śmierci prof. Kalinowskiego i odejściu na emeryturę pani Małkiewiczówny prace nad Korpusem zostały przerwane. Bieżący projekt stanowi ich kontynuację.

Przedmiotem badań są wszystkie witraże datowane przed ok. 1530 rokiem, w tym również te zachowane tylko we fragmentach, np. znalezione w trakcie prac archeologicznych. Opracowanie obejmuje wszystkie przeszklenia witrażowe zachowane w Polsce w jej obecnych granicach (zgodnie z zasadami przyjętymi w ramach międzynarodowego projektu Corpus Vitrearum Medii Aevi); zarówno wykonane na miejscu, jak i sprowadzone później w ramach działalności kolekcjonerskiej.

Projekt realizowany jest w ramach bezprecedensowego przedsięwzięcia – powołanego w 1952 r. międzynarodowego Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA), którego celem są kompleksowe badania nad średniowiecznym malarstwem witrażowym oraz jego konserwacja. Członkami organizacji są kraje europejskie, Stany Zjednoczone oraz Kanada. Każde z państw zajmuje się opracowaniem średniowiecznych przeszkleń witrażowych zachowanych na swoim obszarze. Polska przystąpiła do CVMA już w 1958 r. Prace realizowane są zgodnie z ustalonymi przez organizację wytycznymi, dzięki którym wydawane w różnych krajach tomy tworzą spójną serię wydawniczą. Każdy tom zawiera kompletny katalog przeszkleń, zestawienie źródeł pisanych oraz fotograficzną dokumentację zabytków.

Publikacje

W ramach bieżącego projektu polska pracownia Korpusu Witraży Średniowiecznych opracowuje dwa tomy, które zostaną opublikowane w języku niemieckim:

Trwający obecnie projekt, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, obejmuje średniowieczne witraże Małopolski, Ziemi Przemyskiej, Wielkopolski, Mazowsza, Śląska oraz Pomorza Zachodniego. Ukończony zostanie pierwszy tom Korpusu Witraży Średniowiecznych w Polsce, natomiast na kolejne lata planowana jest kontynuacja prac nad drugim tomem (witraże Pomorza Wschodniego i Kujaw) oraz publikacja tomu I.2: Małopolska i Ziemia Przemyska.