Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada naukowa MCBW

Rada Naukowa Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych jest organem opiniodawczo-doradczym.

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

  • opiniowanie rocznych planów działania Centrum, programów prac badawczych i innych inicjatyw podejmowanych przez Centrum;

  • opiniowanie rocznego sprawozdania Kierownika Centrum oraz sprawozdania na zakończenie kadencji;

  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania finansowego Centrum.

Rada Naukowa składa się z nie więcej niż 7 członków powoływanych przez Rektora UJ. W jej skład obecnie (kadencja 2020-2024) wchodzą: