Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Vitrospekcja: spotkania z witrażami w Krakowie, listopad-grudzień 2023

Vitrospekcja: spotkania z witrażami w Krakowie, listopad-grudzień 2023

Kraków poszczycić się może niezwykle bogatym zasobem dzieł witrażownictwa, będąc jednocześnie siedzibą licznych firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Nie bez przyczyny nazwano go niegdyś „witrażową mekką”. Cykl wykładów „Vitrospekcja” ma za zadanie – poprzez spotkania z historykami sztuki, konserwatorami zabytków oraz fotografami zajmującymi się zawodowo witrażami – przybliżyć szerszej publiczności tę na pozór hermetyczną, a zarazem tak fascynującą gałąź sztuki.

Pod względem związków ze sztuką witrażową Kraków jest niewątpliwie miastem wyjątkowym – nie bez przyczyny nazwano go niegdyś „witrażową mekką”. To tu miały i nadal mają swoje siedziby liczne wytwórnie, w tym zakład S. G. Żeleński, najstarsza nadal działająca pracownia witrażownicza w Polsce, to tu znajdują się imponujące zespoły przeszkleń twórców tej miary co Wyspiański i Mehoffer, a także podejmowane są intensywne badania naukowe nad tą gałęzią sztuki.

Celem cyklu wykładów „Vitrospekcja / Spotkania z witrażami w Krakowie”, prowadzonych przed wszystkim przez badaczy i konserwatorów zabytków, jest popularyzacja szerokiego spektrum zagadnień związanych z witrażownictwem. Tematem spotkań będą zarówno najważniejsze zespoły witraży zachowane w krakowskich kościołach, muzeach i budynkach świeckich, jak też kwestie dotyczące konserwacji oraz dokumentacji tych jakże kruchych dzieł.

1) Tomasz Szybisty, Witraże Józefa Mehoffera w katedrze na Wawelu

 

miejsce spotkania: Pałac Potockich, Rynek Główny 20, Kraków

 

Na wydarzenie obowiązują darmowe wejściówki dostępne do pobrania w formie elektronicznej na stronie KBF: BILETY i w aplikacji KBF: PLUS: https://kbfbilety.krakow.pl/.../vitrospekcja-spotkania-z...

 

Witraże katedry na Wawelu stanowią – obok kompozycji Stanisława Wyspiańskiego w kościele Franciszkanów – chyba najbardziej emblematyczny zespół przeszkleń młodopolskich. Jego powstanie było wypadkową wielu czynników, zresztą nie tylko artystycznych. Gdyby bowiem nie zażarta debata, która rozegrała się u progu XX wieku w reakcji na strajk dzieci we Wrześni, być może w oknach katedry znajdowałyby się dzisiaj przeciętne kompozycje projektantów niemieckich, a nie dzieła największych krakowskich twórców tego czasu. Najliczniejszą grupę wśród przeszkleń wawelskiej świątyni stanowią witraże wykonane według pomysłu Józefa Mehoffera przez renomowaną krakowską firmę S. G. Żeleński do naw i kaplic. Imponujące artystycznym rozmachem, zestawieniami barw i motywów dekoracyjnych, prace te – jak choćby Matka Boska Ostrobramska z 1908 roku w kaplicy Szafrańców – skrywają w sobie liczne sensy, aluzje i tajemnice. Podczas spotkania w ramach cyklu „Vitrospekcja” podjęta zostanie próba odsłonięcia przynajmniej niektórych z tych znaczeń.