Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas również na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wprowadzenie

Badania prowadzone obecnie przez Corpus Vitrearum Polska postępują dwutorowo. Prace nad witrażownictwem średniowiecznym na ziemiach polskich kontynuowane są pod kierunkiem dr Dobrosławy Horzeli. W roku 2018 w serii Corpus Vitrearum Medii Aevi opublikowany został tom poświęcony witrażom kościoła Mariackiego w Krakowie (Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau: mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak, Kraków 2018 (CVMA Polen, I.1)). Dwa kolejne tomy z tej serii poświęcone witrażom w Polsce przygotowywane są przez jej zespół w ramach projektu badawczego „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce", finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przyznanych w 2014 r.

Z kolei w roku 2012 rozpoczęto pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa, także dzięki środkom pochodzącym z NPRH, szeroko zakrojone badania nad witrażownictwem kościelnym XIX i XX wieku, prowadzone początkowo w ramach projektu "Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej". Po jego zakończeniu uruchomiono w roku 2018 analogiczny projekt obejmujący obszar archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej. Na początku 2014 roku ukazał się pierwszy tom prezentujący wyniki tych badań: Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, red. Wojciech Bałus, Tomasz Szybisty, t. I: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty, przy współpracy Pawła Karaszkiewicza i Anny Zeńczak, Archidiecezja krakowska. Dekanaty krakowskie, Kraków 2014. Publikacja – co warte podkreślenia – jest pierwszym opracowaniem tego typu w historii całego Corpus Vitrearum. Kolejne tomy serii zostały wydane w latach 2015 (t. II: Tomasz Szybisty przy współpracy Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej, Archidiecezja krakowska. Dekanaty pozakrakowskie; t. III: Irena Kontny, Tomasz Szybisty, Archidiecezja bielsko-żywiecka) i 2017 (t. IV: Andrzej Laskowski, wskazówki i uzupełnienia Wojciech Bałus i Tomasz Szybisty, Diecezja tarnowska, cz. 1–2; t. V: Tomasz Szybisty, Diecezja kielecka). Publikacja następnych tomów, dotyczących archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej, planowana jest na lata 2022–2023.

Uzupełnieniem tych prac jest interdyscyplinarny projekt, mający na celu stworzenie nowoczesnej witrażowej bazy danych, w której zawarte zostaną wyniki opisanych wyżej badań. Jego realizacja rozpoczęła się w 2022 roku w ramach grantu pt. "Budowa bazy danych Corpus Vitrearum Polska - faza analityczna", finansowanego w ramach POB DigiWorld (Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości, Uniwersytet Jagielloński). Projekt jest realizowany we współpracy z badaczami z Politechniki Krakowskiej (dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, dr. inż. Dariusz Karpisz oraz dr inż. Paweł Lempa).