Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Wojciech Bałus

Urodzony 1961, historyk sztuki; studiował też filozofię. Profesor zwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią i historią sztuki XIX–XXI wieku oraz związkami sztuki z filozofią, antropologią kulturową i literaturoznawstwem. Redaktor serii „Ars Vetus et Nova". Członek zwyczajny Hessische Akademie der Forschung und Planung im Ländlichen Raum, członek AICA i członek-korespondent PAU, od 2005 roku Przewodniczący Polskiego Komitetu Corpus Vitrearum.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

Wojciech Bałus, Stained Glass and the Discovery of the Baroque in the Late Nineteenth Century, „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 83, 2020, z. 4., s. 554-571.

Wojciech Bałus, A Matter of Matter: Transparent – Translucent – Diaphanum in the Medium of Stained Glass, w: Investigations in Mediaeval Stained Glass: Materials, Methods and Expressions, ed. Elizabeth Carson Pastan, Brigitte Kurmann-Schwarz (Reading Medieval Sources, vol. 3), Leiden–Boston 2019, s. 109-118.

Wojciech Bałus, “Je suis celui qui suis”. Text, Ornamental Form, and Epiphany in Józef Mehoffer’s Stained Glass “God the Father” in Fribourg, „Artibus et Historiae” 75, 2017, s. 253–263.

Wojciech Bałus, Diaphanum”. Bildwissenschaftliche Überlegungen zur Glasmalerei, w: Licht(t)räume. Festschrift für Brigitte Kurmann-Schwarz zum 65. Geburtstag, red. Katharina Georgi, Barbara von Orelli-Messerli, Eva Scheinwiller-Lorber, Angela Schiffhauer, Petersberg 2016, s. 10–17.

Wojciech Bałus, Sie verstehen keine Kunst, aber begreifen ihren Geist. Die Stellung der Krakauer Franziskaner zur Kunst um 1900, „Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism" 9, 2013, s. 37–51.

Wojciech Bałus, Monumentale Gegengeschichte. Die Entwürfe der Glasfenster für den Krakauer Dom von Stanisław Wyspiański, Österreichische Zeitschriftfür Kunst und Denkmalpflege 66, 2012, nr 3–4, s. 487–495.

Wojciech Bałus, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część druga: Matejko i Wyspiański, Kraków 2007.