Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sławomir Oleszczuk

Urodzony w 1961 roku. Absolwent Konserwacji i Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych (1988, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa). W roku 1990 zrealizował kilkumiesięczne stypendium w Bundesdenkmalamt w Wiedniu przy konserwacji witraży średniowiecznych. Członek Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona". Od roku 1989 członek Komitetu Konserwacji i Restauracji Witraży Corpus Vitrearum Polska. Od 1989 roku prowadzi pracownię konserwacji dzieł sztuki, głównie zabytkowych witraży.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

Natalia Oleszczuk, Sławomir Oleszczuk, Witraże katedry wrocławskiej, w: Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2017, s. 135–148.

Erhard Drachenberg, Sławomir Oleszczuk, Manfred Torge, Erhaltung historischer Glasmalerien in Niderschlesien (Dolny Śląsk) und Kujawien (Kujawy). Eine deutsch-polnische Zusammenarbeit, s. 305-318, w: Kulturerbe verplichtet. Zehn Jahre Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (2007-2017), red. Guido Hinterkeuser, Berlin 2017.

Natalia Oleszczuk, Sławomir Oleszczuk, Współczesne witraże w katedrze wrocławskiej, ss.349-359 [w:] Katedra Wrocławska na przestrzeni tysiąclecia, studia z historii architektury i sztuki. red. Romuald Kaczmarek, Dariusz Galewski, Wrocław 2016.

Sławomir Oleszczuk, Uzupełnienia w zabytkowych witrażach, „Świat Szkła", 2007, nr 2, s. 45–50.​

Sławomir Oleszczuk, Oszklenia ochronne zabytkowych witraży – na przykładzie kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku oraz kościoła śś. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału SHS, Chorzów 2001, red. Teresa Dudek-Bujarek, Katowice 2002, s. 143–151.

Sławomir Oleszczuk, Uwagi o konserwacji witraży wykonanych przez pracownię Franza Lauterbacha dla kaplicy św. Anny i Infirmerii na Zamku w Malborku, w: Preaterita posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, red. Mariusz Mierzwiński, Malbork 2001, s. 305–308.

Elżbieta Gajewska-Prorok, Sławomir Oleszczuk, Witraże na Śląsku. XIX i pierwsza połowa XX wieku. Glasmalereien in Schlesien. 19. und erste Hälfte 20. Jahrhundert, Leipzig 2001.

Sławomir Oleszczuk, Polskie Centrum Witraży we Wrocławiu, „Ochrona zabytków" 43, 1990, nr 3 (170).

Sławomir Oleszczuk, Polskie Centrum Witraży we Wrocławiu, „Spotkania z Zabytkami" 14, 1990, s. 51–52.

Najważniejsze prace w zakresie konserwacji i restauracji witraży:

 • 2018 Koszewko, konserwacja średniowiecznych witraży herbowych oraz XVIII-wiecznych zabytkowych oszkleń witrażowych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2017 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, konserwacja zespołu witraży od XVII wieku do pocz. XX wieku (51 kwater).
 • 2016 Toruń, konserwacja średniowiecznego witraża z katedry, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2015 Włocławek, konserwacja średniowiecznego witraża figuralnego z katedry, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2015 Poznań, konserwacja zabytkowych witraży od XVI do XIX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 • 2014 Jawor, Kościół Pokoju, konserwacja witraży trzech okien wschodnich, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2014 Rogalin, Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział w Rogalinie, rekonstrukcja witraży trzech okien zbrojowni, konserwacja witraża L.C. Tiffany’ego Karpie.
 • 2013 Ścinawka Dolna pod Kłodzkiem, konserwacja sześciu okien z witrażami figuralnymi, modelowa konserwacja witraży XIX-wiecznych, na zlecenie Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Kultury.
 • 2013 Wrocław, konserwacja zespołu zabytkowych kwater (86) w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, od średniowiecza do pocz. XX wieku, nagroda główna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za konserwację „Sybilla 2013”.
 • 1998–2013 kościół p.w. św. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, modelowa konserwacja witraży dziewiętnastowiecznych, koordynowana przez Roboczą Placówkę ds. Badania Witraży CVMA z Poczdamu, a od roku 2013 przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury (Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz – DPS), Görlitz.
 • 1995–2012 Muzeum Zamkowe w Malborku, konserwacja i rekonstrukcja witraży (kapitularz, infirmeria, kaplica pw. św. Anny na Zamku Wysokim), konserwacja i aranżacja wystawy stałej witraży z lat 1884–1893 z kościoła pw. Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim.
 • 1995–2020 Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, konserwacja XIX-wiecznych witraży z katedry fromborskiej i okolic (75 kwater), prezentowane częściowo w ekspozycji stałej.
 • 1990–2012 Muzeum Narodowe w Krakowie, konserwacja witraży średniowiecznych (2 kwatery ze sceną Zwiastowania i fragment maswerku z kościoła Mariackiego w Krakowie), konserwacja witraży nowożytnych (3 kwatery) i szklanego ołtarzyka z Biecza (XVI w.), konserwacja witraża projektu Józefa Mehoffera Vita Somnium Breve.
 • 2006 kościół parafialny w Klebarku Wielkim pod Olsztynem, konserwacja zabytkowych witraży figuralnych (85 m2).
 • 1998 Urząd miasta w Chorzowie, konserwacja modernistycznych witraży projektu Jana Piaseckiego z sali obrad (41 m2).
 • 1991–2018 Muzeum Architektury we Wrocławiu, konserwacja witraży średniowiecznych, nowożytnych i XIX-wiecznych ( 40 kwater).
 • 1993–1995 współpraca przy konserwacji kwater średniowiecznych z bazyliki Mariackiej i kościoła pw. Bożego Ciała w Krakowie.