Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marta Kamińska

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2011), praca magisterska: Dawne i współczesne metody konserwacji i restauracji witraży na przykładzie witrażu "Św. Piotr" ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie. W trakcie studiów pobyt w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Antwerpii w Pracowni Konserwacji Szkła. Udział w projekcie „EU-Research Project CONSTGLASS Conservation Materials for Stained Glass Windows" (2010). W latach 2013-2016 zatrudniona w roli głównego wykonawcy w projekcie badawczym „Zastosowanie nowoczesnych metod fizyko-chemicznych oraz cyfrowej analizy obrazu w procesie dokumentacji, badania i konserwacji witrażowych szkieł zabytkowych, na przykładzie grupy czternastu średniowiecznych witraży z Grodźca", realizowanym na ASP w Krakowie. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuk pięknych. Za pracę doktorską pt. “Methodology of stained-glass investigation exemplified by the case of fourteen medieval stained-glass panels from the Grodziec Collection” otrzymała nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W latach 2016-2019 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w pracowni Witrażu i Szkła Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Obecnie pracuje w Szanghaju w Shanghai University of Engineering Science. Od roku 2014 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

Dobrosława Horzela, Marta Kamińska, Kwatery witrażowe z dawnej kolekcji Zamoyskich w Adampolu. W kręgu dolnosaskiej sztuki około 1200, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie”, 10, 2017, s. 33–75.

Edyta Bernady, Marta Kamińska, Michał Płotek, Małgorzata Walczak, Severe Paint Loss from Stained-glass Windows: Causes and Conservation Challenges, w: Art at The Surface: Creation, Recognition and Conservation, The 10th Forum for the Conservation and Technology of Historic Stained Glass, Cambridge 3rd-5th September 2017, red. Sandra Brown, Claudine Loisel, Aletta Rambaut, Ivo Rauch, Sebastian Strobl and Sophie Wolf, York 2017, s. 92–101.

Małgorzata Walczak, Marta Kamińska, Joanna Sobczyk, Michał Płotek, Dobrosława Horzela, Marcin Sylwestrzak, Piotr Targowski, The Application of Non-invasive Analytical Techniques in the Investigation and Documentation of Medieval Stained-Glass Windows from the Grodziec Collection, w: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation 2016, red. Hannelore Roemich, Laurent Fair, Wrocław 2016, s. 21–30.

Marta Kamińska, Małgorzata Walczak, Maria Płotek, Elżbieta Gajewska-Prorok, Witraże z Grodźca – badania, konserwacja i restauracja trzech kwater witrażowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, „Szkło i Ceramika” VI, 2015, nr 3, s. 14–17.

Marta Kamińska, Edyta Bernady, Michał Płotek, Zofia Kaszowska, Małgorzata Walczak, The Throne of Grace – the History and Conservation Strategy for a Medieval Stained-Glass Panel from the Dominican Monastery in Kraków, Poland, w: Recent Advances in Glass and Ceramics Conservation 2016, red. Hannelore Roemich, Laurent Fair, Wrocław 2016, s. 43–51.

Małgorzata Walczak, Marta Kamińska, Paweł Karaszkiewicz, Jacek Szczerbiński, Marek Szymoński, The preliminary results on the investigation of historic stained Glass panels from Grodziec CollectionProc. SPIE 8790, "Optics for Arts, Architecture, and Archaeology IV", 87901F (May 30, 2013),  doi:10.1117/12.2021197.

Marta Kamińska, Paweł Karaszkiewicz, Dawne i współczesne metody konserwacji i restauracji witraży na przykładzie witrażu Św. Piotr ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie, „Opuscula Musealia" 22, 2014, s. 123–136.

 

Najważniejsze prace w zakresie konserwacji i restauracji witraży:

2018 Konserwacja witrażu Koronacja Marii (XV w.) z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie

2017 Badania i konserwacja dwóch średniowiecznych (XIII w.) witraży z dawnej kolekcji Zamoyskich w Adampolu

2016 konserwacja i restauracja witrażu Wniebowstąpienie (XVI w.), Musée des Beaux Arts de Nantes,

2016 konserwacja i restauracji witrażu Pawie (1912), proj. Henryk Uziembło, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

2014 badania witrażu Bóg Ojciec – Stań się! z kościoła Franciszkanów w Krakowie.

2013-2016 badania zespołu witraży z Grodźca ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w latach 2013 – 2014 konserwacja i restauracja trzech z nich).

2010–2011 badania, konserwacja i restauracja witrażu Św. Piotr ze zbiorów muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w ramach pracy dyplomowej).

2010 konserwacja i restauracja siedemnastowiecznego witrażu heraldycznego z kolekcji prof. Joosta Caena (Antwerpia).