Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magda Ławicka

Absolwentka historii sztuki (1988, Uniwersytet Wrocławski), Podyplomowego Studium Muzeologicznego (1990, Uniwersytet Jagielloński) oraz studiów doktoranckich (1998, Uniwersytet Wrocławski). Rozprawa doktorska: "Instytut Witrażowy Adolpha Seilera (1846–1945) i jego rola w odrodzeniu witrażownictwa na Śląsku" (1998, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego). Kustosz dyplomowany w Muzeum Architektury we Wrocławiu, członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona". Od roku 2014 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • Magda Ławicka, W poszukiwaniu zabytkowych witraży w dawnym majoracie hrabiów von Kramsta pod Środą Śląską, w: Między architekturą nowoczesną a tradycyjną [...] między konstrukcją a formą. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Stefańskiemu, red. Piotr Gryglewski, Tadeusz Bernatowicz, Daria Rutkowska-Siuda, Łódź 2020, s. 524-543.
 • Magda Ławicka, Adalbert Redner - malarz, fotograf, witrażysta, w: Witraże - sztuka wciąż odkrywana, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Legionowo 2020, s.235-2.
 • Magda Ławicka, Nie tylko Art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014.
 • Magda Ławicka, Witraże, w: Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku, przewodnik po wystawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 124–140.
 • Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Dziewiętnastowieczne kolekcje witrażowe w pałacach i zamkach śląskich, w: Witraż w architekturze, architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 135–142.
 • Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Witraże i oszklenia w dawnym zespole Bernardynów we Wrocławiu, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 133–143.
 • Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Kolekcja witraży z Grodźca na tle innych śląskich kolekcji witrażowych, „Szkice legnickie" 25, 2004, s. 187–206.
 • Magda Ławicka, Zapomniana pracownia. Wrocławski Instytut Witrażowy Adolpha Seilera (1846–1945), Wrocław 2002.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Problemy z nazewnictwem technik witrażowych, w: Polska Sztuka Witrażowa, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2002, s. 221–226.
 • Magda Ławicka, Nieznany witraż braci Helmle z Fryburga, „Witraż", 2001, nr 1, s. 19–21.
 • Magda Ławicka, Dziewiętnastowieczne witraże z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, w: Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki, Wrocław 1996, s. 279–287.