Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Utzig

Absolwentka historii sztuki (2013, Uniwersytet Jagielloński). Rozprawa doktorska: Simplices fenestrae cistercienses. Geneza, treści ideowe i źródła estetyczne przeszkleń witrażowych w kościołach i klasztorach cystersów do połowy wieku XIII (2020, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego). W latach 2014–2019 zatrudniona w projekcie badawczym „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce”, aktualnie w projekcie „Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich archidiecezji katowickiej i diecezji gliwickiej” (oba finansowane ze środków NPRH). Od roku 2019 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

Joanna Utzig, Średniowieczne witraże a „Biblia pauperum” – problem wzajemnych relacji, „Modus. Prace z historii sztuki. Rocznik Instytutu Historii Sztuki UJ”, 14, 2014, s. 71‒97.

Joanna Utzig, Witraże w katedrze we Włocławku w kontekście stylu malarstwa południowoniemieckiego pierwszej połowy XIV wieku, „Folia Historiae Artium”, 13, 2015, s. 5–32.

Joanna Utzig, Program witraży z kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku wobec tradycji, w: Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce, red. Marek Walczak, Wojciech Walanus, Kraków 2016, s. 243‒264.

Joanna Utzig, Wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu, w: Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu, red. Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka, Toruń 2017, s. 181‒197.

Joanna Utzig, Geneza witrażownictwa cysterskiego. Czy teologia mogła stanowić inspirację estetyczną?, w: Claritas et consonantia: funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski, Toruń 2017, s. 131‒147.

Joanna Utzig, Wstęp do badań nad średniowiecznymi witrażami z klasztoru w Kołbaczu. Problematyka artystyczna i zagadnienia metodologiczne, w: Dzieje i kultura cystersów w Polsce, t. 2, red. Marcin Starzyński, Dariusz Tabor, Kraków 2018 (Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta, 5), s. 195‒209.

Joanna Utzig, Poznawanie treści teologicznych poprzez obraz. Czy witraż średniowieczny był „Biblią ubogich”?, w: Narody, odkrycia, fantazje: czyli średniowieczna kultura z innej strony. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013‒2015, red. Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Poznań 2018, s. 93‒120.

Joanna Utzig, Przeszklenia witrażowe w kościołach i klasztorach cysterskich do końca XIII wieku – regionalizmy silniejsze niż powiązania filiacyjne?, w: Narody, odkrycia, fantazje: czyli średniowieczna kultura z innej strony. Materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013‒2015, red. Jacek Kowalski, Witold Miedziak, Poznań 2018, s. 279‒293.

Dziewięć not katalogowych, w: Dobrosława Horzela, Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie], Kraków 2020.