Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Research

Web Content Display Web Content Display

Nowa baza danych Corpus Vitrearum Polska

O Projekcie

Projekt "Budowa bazy danych Corpus Vitrearum Polska - faza analityczna" został uruchomiony w 2022 roku dzięki środkom przyznanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach konkursu POB DigiWorld - Minigranty badawcze 2021 (Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości). Jest on realizowany w Instytucie Historii Sztuki UJ oraz na Politechnice Krakowskiej.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Wojciech Bałus, głównymi wykonawcami – dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, dr inż. Dariusz Karpisz i dr inż. Paweł Lempa. Członkami zespołu są ponadto dr Tomasz Szybisty, Grzegorz Eliasiewicz oraz, w roli konsultanta, prof. dr Lukas Rosenthaler (Uniwersytet w Bazylei). Realizację projektu koordynuje Justyna Kamińska.

Celem projektu jest przeprowadzenie wstępnej, analitycznej fazy do zaprojektowania, implementacji i wdrożenia aplikacji komputerowej (bazy danych Corpus Vitrearum Polska), która zawierać będzie prototyp narzędzia do analizy obrazu, rozwijany z zastosowaniem machine learning.

Nowoczesna aplikacja dostępna online i umożliwiająca przechowywanie, wyszukiwanie i porównywanie rekordów, będzie narzędziem, które znacząco zwiększy dostępność wyników prac prowadzonych w ramach projektów badawczych realizowanych przez Corpus Vitrearum Polska i stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych badań.

Projekt ma również znaczenie w skali międzynarodowej, ponieważ jego założeniem jest stworzenie rozwiązania, które wykorzystane zostanie nie tylko przez CVP, ale w przyszłości również przez inne kraje prowadzące badania w ramach międzynarodowej organizacji Corpus Vitrearum International (takie jak Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania, czy Włochy).

Realizacja obecnej fazy planowana jest do wiosny 2023 roku.