Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elżbieta Gajewska-Prorok

Kustosz Działu Szkła w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wykładowca we wrocławskiej  Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta.

Organizatorka wielu wystaw poświęconych historii szkła i witraży w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i innych muzeach. Zajmuje się głównie badaniem historii szklarstwa, zagadnieniami artystycznymi w dziedzinie szkła oraz historią sztuki witrażowej na Śląsku (artyści, pracownie, historia kolekcji). Prowadziła także badania nad zagadnieniami z dziedziny złotnictwa (ozdoby złotnicze z tzw. Skarbu Średzkiego). Koordynatorka zakupów kolekcji dzieł sztuki z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownik projektu badawczego KBN (1992-1994), członek zespołów projektów badawczych NCN (2013-2017) i NPRH (2019-2023). Koordynatorka programu konserwacji witraży z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, wyróżnionego I nagrodą Sybilli w 2014 r.

Członkini organizacji: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu Narodowego l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre, Polskiego Komitetu Narodowego Corpus Vitrearum Polska (od 1998), Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona”. 

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • E. Gajewska-Prorok, S. Oleszczuk, Witraże na Śląsku. XIX i pierwsza połowa XX wieku. Glasmalereien in Schlesien. 19. und der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Leipzig 2001.
 • E. Gajewska-Prorok, Mistrzowie światła. Witraże i obrazy malowane pod szkłem. Master of Light. Stained and Painted Glass, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • E. Gajewska-Prorok, Witraże na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Projektanci i wytwórnie, Roczniki Sztuki Śląskiej XVII (1999), s. 93-110.
 • E. Gajewska-Prorok, Odrodzenie sztuki witrażowej na Śląsku w XIX i XX wieku, [w:] Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red.: K. Pawłowska, J. Budyn-Kamykowska, Kraków 2000, s. 48-57. 
 • E. Gajewska-Prorok, Witraże na Górnym Śląsku.1850-1950. Zarys problematyki. Projektanci i pracownie, [w:] Witraże na Śląsku. Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Chorzów 2001, red.: T. Dudek-Bujarek, Chorzów 2002, s. 43-54 i 155-175. 
 • E. Greiner-Wronowa, E. Gajewska-Prorok A. Stodolak: Ocena stanu zachowania witraży z kolekcji śląskich, datowanych na XVII i XIX wiek [w:] Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących, t.2, [red.] Z. Pędzicha, K. Haberko, Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny, vol. 91 (2005), s. 835-842.
 • E. Gajewska-Prorok, A. J. Kasprzak, Szklarstwo na Śląsku w 2 połowie XVII i 1 połowie XVIII wieku. Mocodawcy, hutnicy i zdobnicy szkła, [w:] Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko- czesko-łużyckim pograniczu, red.: A. Kozieł, Jelenia Góra 2012, s. 197-218.   
 • E. Gajewska-Prorok, Śląskie witraże Richarda Süssmutha, [w:] Nie tylko Art Déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red.: B. Fekecz-Tomaszewska, M. Ławicka, Kraków-Legnica 2014., s. 158-175.
 • E. Gajewska-Prorok, Witraże z Grodźca. Część I: Translokacja, Część II: Transformacja. Reinterpretacja, Opuscula Musealia 22 (2014), s. 73-116.
 • E. Gajewska-Prorok, O dawnych i nowych metodach konserwacji witraży z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu [w:] Witraże – dziedzictwo cenne czy niechciane?”, red.: D. Czapczyńska-Kleszczyńska, Kraków-Legnica 2017, s. 107-126.
 • E. Gajewska-Prorok, Glas in alten und neuen Breslauer Sammlungen, Der Glasfreund H. 74 (2020), s. 14-19.