Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Beata Fekecz-Tomaszewska

Absolwentka historii sztuki (1975, Uniwersytet Wrocławski) i Podyplomowych Studiów w Zakresie Muzealnictwa: Zabytkoznawstwo Rzemiosł Artystycznych (2008, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Kustosz w Muzeum Architektury we Wrocławiu, kierownik Działu Architektury Średniowiecznej i Nowożytnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars Vitrea Polona". Od roku 2014 członkini Corpus Vitrearum Polska.

Wybrane publikacje w zakresie badań nad witrażownictwem:

 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Nie tylko Art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Rudolf Hardow – niestrudzony miłośnik witraży, w: Nie tylko art déco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Kraków–Legnica 2014, s. 259–266.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraże i oszklenia, w: Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola, Magda Ławicka, Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku, przewodnik po wystawie, Muzeum Architektury we WrocławiuWrocław 2013, s. 56–63.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Zmierzch witrażownictwa. Oszklenia w architekturze czasów nowożytnych, w: Witraż w architekturze, architektura na witrażu, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2011, s. 21–28.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Kilka uwag o witrażach współczesnych w zabytkowych wnętrzach sakralnych Wrocławia, w: Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków–Malbork 2009, s. 221–232.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraże Jerzego Skapskiego – monumentalne szkłem malowanie, katalog wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2005 (redakcja i wstęp do katalogu).
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Beata Stankiewicz-Szczerbik. Szkło i witraże, katalog wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2003 (redakcja i wstęp do katalogu).
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Magda Ławicka, Problemy z nazewnictwem technik witrażowych, w: Polska Sztuka Witrażowa, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2002, s. 221–226.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Agnieszka Gola, Sprawozdanie z objazdu, w: Polska Sztuka Witrażowa, red. Joanna Budyn-Kamykowska, Krystyna Pawłowska, Kraków 2002s. 228–234.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraż fundacyjny oleśnickiego księcia, „Witraż", 2002, nr 2/3, s. 36–37.
 • Beata Fekecz-Tomaszewska, Witraże nowożytne w zbiorach polskich, katalog wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 1978.